Чоң-Алай айылдык Кеңешинен

депутаттыкка талапкерлердин тизмеси.

 

  4 мандаттуу №1 Жар-Башы шайлоо округу

 

       
1 Абдраимов Афтандил Назарович 08.07.1989 Д.ч Жал мүчө Жар-Башы айылы
2 Аман уулу Азим 01.01.1994 Чоң-Алай РЭТ Инженер Жар-Башы айылы
3 Даниярова Акдана Мусаевна 20.05.1995   Иштебейт Жар-Башы айылы
4 Жусупова Кенжекан талиповна 06.05.1981 Н.Кармышев ат орто мектеби Мугалим Жар-Башы айылы
5 Жусупов Акылбек Маматякутович 09.05.1988 Д.ч Дүнкө-Ата мүчө Жар-Башы айылы
6 Касымова Жамила Абдигапировна 01.09.1960 Маданият бөлүмү Къркъм жетекчи Жар-Башы айылы
7 Каландаров Акматбек Набижанович 12.02.1987 Д.ч Баба-назар м\чъ Жар-Башы айылы
8 Мадалиев Галдарбек Абдиганиевич 15.11.1987 Жар-Башы айылы Башчы Жар-Башы айылы
9 Насирова Пайзиниса Искандаровна 15.03.1985 Д.ч Жан-Кара мүчө Жар-Башы айылы
10 Садыков Абдилашим Эшмаматович 20.03.1964 Н.Кармышеват.орто мектеби мугалим Жар-Башы айылы
11  Сатыбалдыев Зайналобидин Айтбаевич 15.03.1985 Д.ч мүчө Жар-Башы айылы
12 Эсенкелдиев Жакшыбай Кудайбердиевич 16.12.1995 Д.ч Кум-Жар мүчө Жар-Башы айылы
  2 мандаттуу №2 Жаш-Тилек шайлоо округу

 

       
1 Абдыракманов Алмазбек Пакыридинович 04.02.1987 ЖДПБ эсепчи Жаш-Тилек айылы
2 Абдилай уулу Таалайбек 10.08.1995   Иштебейт Жаш-Тилек айылы
3 Асанбаев Асилбек Абибиллаевич 03.11.1975 Д.ч мүчө Жаш-Тилек айылы
4 Асаналиева Гүлкайыр Пахридиновна 15.09.1986 Д.ч мүчө Жаш-Тилек айылы
5 Айтбаева Фарида Мамадияровна 30.08.1988 ФАП Мээрбан эжн Жаш-Тилек айылы
6 Ботобаев Бактыяр Мамрасулович 12.08.1997 Каримбеков ат.орто мектеби Мугалим Жаш-Тилек айылы
7 Имаров Абубакир Бекботоевич 28.09.1977 Д.ч Ормонбек мүчө Жаш-Тилек айылы
8 Кенжебаев Токтогул Байсариевич 22.05.1988 Д.ч мүчө Жаш-Тилек айылы
9 Туратбеков Талантбек Жаанбаевич 15.12.1977 Д.ч Туратбек мүчө Жаш-Тилек айылы
10 Турдукулов Сыдыкали Бегмаматович 06.08.1993 ЖДПБ фелдшер Жаш-Тилек айылы
11 Ысаков Бакытбек Боронович 05.07.1982 Д.ч мүчө Жаш-Тилек айылы
12. Эргешбаева Гулзар Шараповна 13.02.1973 Бала бакча Жардамчы тарбиячы Жаш-Тилек айылы
  3 мандаттуу №3 Чак шайлоо округу

 

       
1 Абдыгапар уулу Каныбек 03.07.1979 АРИСТ Эксперт Чак айылы
2 Абдылдаев Абдималик Галбаевич 29.07.1973 ЖДПБ Фелдшер Чак айылы
3 Артыков Сулайман Сражидинович 29.08.1988 Д.ч мүчө Чак айылы
4 Жапарова Нурайым Арстанбековна 03.06.1977 Д.ч мүчө Чак айылы
5 Кудайбердиев Раимкул Анарбаевич 08.10.1973 Көк-Суу орто мектеби Мугалим Чак айылы
6 Маматали уулу Абдилаат 28.04.1992 дүч мүчө Чак айылы
7 Мамражап уулу Медетбек 06.10.1992 Мам.катоо Менеджер Чак айылы
8 Мундузбаев Акжол Сайпидинович 29.10.1988 ЖДПБ Дарыгер Чак айылы
9 Мурзаева Марал Турганалиевна 02.06.1970 Көк-Суу балдар бакчасы Башчы Чак айылы
10 Рахманали уулу Абдугапар 02.02.1995 Д.ч мүчө Чак айылы
11 Орозалиев Лутфулла Абдыкайымович 29.10.1997 МКК Мъл-Булак Эксперт Чак айылы
12 Үсөн уулу Нурланбек 24.04.1993 Д.ч мүчө Чак айылы
13 Ыса кызы Гүлрахат 28.06.1984 Көк-Суу орто мектеби Мугалим Чак айылы
14 Шермаматов Асилбек Исматович 22.02.1973 Д.ч мүчө Чак айылы
  10 мандаттуу №5 Дароот-Коргон шайлоо округу

 

       
1 Абдилакимов Рахимбаба Маматеминович 04.03.1984 Айыл Банк айдоочу Дароот-Коргон айылы
2 Абдурахманова Сабирахан Абдулбакиевна 04.01.1976 Д.ч Көл мүчө Дароот-Коргон айылы
3 Абулдаев Шарафидин Эсеналиевич 06.06.1982 ЖДПБ Статист Дароот-Коргон айылы
4 Адилбекова Жыпаргүл Абдыразаковна 12.06.1981 А.Саит ат орто мектеби Мугалим Дароот-Коргон айылы
5 Ажиев Търъбек Сайдакматович 12.01.1981 дүч Бириккен Достук мүчө Дароот-Коргон айылы
6 Ажимуратов Асилбек Хожакматович 20.02.1989 РайОНО Башкы эсепчи Дароот-Коргон айылы
7 Акимов Алтымыш Жанаевич 28.10.1985 А.Саит ат.орто мектеби мугалим Дароот-Коргон айылы
8 Алмаз уулу Дастанбек 18.05.1997 Спорт мектеби Машыктыруучу Дароот-Коргон айылы
9 Ботобеков Мухтарбек Абдурасулович 30.11.1985 Жеке ишкер   Дароот-Коргон айылы
10 Жаёыбаев Аманкелди Жаңыбаевич 20.06.1995   Иштебейт Дароот-Коргон айылы
11 Жалалидин уулу Кожош 01.09.1991 д Д.ч мүчө Дароот-Коргон айылы
12 Жанботоев Нурбек Шарабидлинович 31.10.1988 Автобаза Кайди Механик Дароот-Коргон айылы
13 Жусупалиев Парман Абдрахманович 29.11.1981 №44 Лицей Башкы эсепчи Дароот-Коргон айылы
14 Жээнбекова Гүлипа Убайдиллаевна 07.09.1973 Рай.китепкана башчы Дароот-Коргон айылы
15 Исакова Үпөл Өмүрбековна 06.02.1975 Нуридинов ат б.бакча Башчы Дароот-Коргон айылы
16 Исмаилов Абдилазиз Кутпидинович  15.02.1981 Ысмайыл ата д.ч мүчө Дароот-Коргон айылы
17 Калыков Өмүрбек Мухамматжанович 15.08.1989 РайОНО Эсепчи Дароот-Коргон айылы
18 Каракулов Бакир Рахманович 06.10.1961 Чоң-Алай айыл. Өкмөтү Жайыт боюнча эсепчи Дароот-Коргон айылы
19 Карыбеков Арстанбек Манасович 11.03.1984 ЖДПБ Орун басар Дароот-Коргон айылы
20 Коңурбаев Кылычбек Мамажусупович 30.06.1988 ЖДПБ Эсепчи Дароот-Коргон айылы
21 Койлубаев Исманали Ташполотович 28.09.1969 1-МКК Ага-Хан эксперт Дароот-Коргон айылы
22 Кудайбергенов Абдикарим Абылкасымович 29.11.1987 Маданият бөлүмү Башкы адис Дароот-Коргон айылы
23 Кудайкулов Мыктазбек Мойдунович 08.09.1989 РСК банк Кред.адис Дароот-Коргон айылы
24 Кудратиллаев Абдыразак Исматиллаевич 29.11.1994 ОсОО Кък-Суу Директор Дароот-Коргон айылы
25 Максымбек уулу Абылкасым 11.05.1994 ЖДПБ Оператор Дароот-Коргон айылы
26 Мамаражапова Аида Маканбаевна 08.09.1987 РМА Иш кагаздарын жүргүзүүчү адис Дароот-Коргон айылы
27 Маматаипова Гүлзат Олжобаевна 02.12.1981 А.Саит ат.орто мектеби Мугалим Дароот-Коргон айылы
28 Маматкайымова Шайыргүл Рыскуловна 29.05.1973 ЖДПБ ДЧК башчысы Дароот-Коргон айылы
29 Маматмусаевна Рысбүбү Имамидиновна 13.01.1979 Д.ч мүчө Дароот-Коргон айылы
30 Мамытов Урматбек Исмаилжанович 05.11.1984 Д.ч мүчө Дароот-Коргон айылы
31 Метинбаев Сыргак Исматиллаевич 09.05.1983 Спорт мектеби эсепчи Дароот-Коргон айылы
32 Мойдунов Олжобай Нуракматович 02.05.1978 Чоң-Алай РЭТ Айдоочу Дароот-Коргон айылы
33 Мойдунов Сталбек Мырзажанович 31.01.1987 Спорт мектеби Машыктыруучу Дароот-Коргон айылы
34 Мурзабеков Самарбек Акматович 02.12.1986 РСК банк Директор Дароот-Коргон айылы
35 Мурзаев Кубанычбек Султанович 04.01.1978 Жеке ишкер   Дароот-Коргон айылы
36 Нишанов Жетимиш Амирбекович 11.09.1961 Персионер   Дароот-Коргон айылы
37 Пазылов Ниязбек Бабарабшанович 22.08.1991 Жеке ишкер   Дароот-Коргон айылы
38 Парпидинов Азамат Парпидинович 24.11.1991 Рай ОНО Эсепчи Дароот-Коргон айылы
39 Раимбердиев Мамбет Абдылдаевич 01.01.1986 Чоң-Алай РЭТ Инспектор Дароот-Коргон айылы
40 Рыскул кызы Миргүл 08.06.1990 ЖДПБ Дарыгер Дароот-Коргон айылы
41 Сайдакматов Азимбай Ташбаевич 11.10.1977 Маданият бөлүмү директор Дароот-Коргон айылы
42 Сарыбаев Тилек Рахманалиевич 12.03.1993 ОсОО ММК Ак-каржы Кред.адис Дароот-Коргон айылы
43 Сарытаев Мирбек Убайдиллаевич 29.05.1988 Соц. коргоо Соц.кызматкер Дароот-Коргон айылы
44 Тагаев Нурбек Жээнтаевич 12.01.1969 Жеке ишкер   Дароот-Коргон айылы
45 Таштанбеков Шекербек Чалабаевич 11.05.1965 №44 Лицей Мастер Дароот-Коргон айылы
46 Теёдикбаев Аманкелди Темирланович 02.11.1997   Иштебейт Дароот-Коргон айылы
47 Токтосунов Канатбек Тынычтыкбекович 26.08.1988 Жеке ишкер   Дароот-Коргон айылы
48 Толубай уулу Базарбай 28.04.1991 ДЭП-16 Тракторист Дароот-Коргон айылы
49 Топчубай кызы Басбүбү 02.02.1985 №;; Лицей Мугалим Дароот-Коргон айылы
50 Туйгунов Мунарбек Жээнбекович 26.05.1983 Чоң-Алай РЭТ Орун басар Дароот-Коргон айылы
51 Туратбекова Жибек Абдылаковна 07.04.1982 Маматмусаев ат балдар бакчасы Тарбиячы Дароот-Коргон айылы
52 Узбекбай уулу Нуридин 23.07.1983 ЖДПБ Завхоз Дароот-Коргон айылы
53 Үсөнова Замира Исматиллаевна 05.07.1968 Мурзакулов ат орто.мектеби Мугалим Дароот-Коргон айылы
54 Шакиров Нурали Колдошович 24.02.1985 Жеке ишкер   Дароот-Коргон айылы
   

 

2 мандаттуу №5 Кызыл-Эшме шайлоо округу

 

       
1 Досбаев Бакытбек Аллакулович 22.02.1976 ДЭП-16 Жолчу Кызыл-Эшме айылы
2 Исираилов Алтынбек Сайдахматович 05.01.1982 Жеке ишкер   Кызыл-Эшме айылы
3 Келдибеков Болотбек Максытович 27.07.1986 Д.чарба мүчө Кызыл-Эшме айылы
4 Курбаналиева Гүлзат Данияровна 15.01.1974 Д.ч. Түркөбай мүчө Кызыл-Эшме айылы
5 Кожобеков Гыламидин Акимович 28.03.1974 Д.ч. мүчө Кызыл-Эшме айылы
6 Сүйүндүков Алидин Бөрүевич 07.12.1966 Д.ч. Кызыл-Үнкүр мүчө Кызыл-Эшме айылы
7 Ташболотов Акматали Өктөмович 16.04.1979 Д.ч мүчө Кызыл-Эшме айылы
8 Таштанбеков Жумабай Найманбаевич 25.08.1970 Д.ч. мүчө Кызыл-Эшме айылы
9 Токторова Карамат Балтабаевна 06.11.1984 Ы.Келдибек ат.орто мектеби Мугалим Кызыл-Эшме айылы
10 Оторбаева Уулжан Жамурзаевна 10.10.1975 Нуридинов балдар бакчасы тарбиячы Кызыл-Эшме айылы
11 Эрмекбаева Жамила Абибиллаевна 25.12.1973 Ы.Келдибек ат.орто мектеби Директор Кызыл-Эшме айылы

 

0

Автор публикации

не в сети 1 месяц

admin

0
Комментарии: 0Публикации: 706Регистрация: 13-01-2020

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *